Radni RadzionkowscyPORZĄDEK OBRAD XXXVI SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 29 GRUDNIA 2021 ROKU (środa – godzina 12.00; sesja w trybie zdalnym)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
  (radni: Pani Weronika Sitarz i Pan Krystian Strzelczyk)
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XXXV/2021 z XXXV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 2 grudnia 2021 roku.
 6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2021-2031.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Sosnowiec na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2032.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania w skład Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Radnego Miasta Radzionków.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2022 roku.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                          

                                                                         /-/ mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl