YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

„Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła (siedem budynków komunalnych przy ul. Kużaja oraz jeden budynek przy ul. Sikorskiego w Radzionkowie)”

prowadzony w ramach Osi Priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla Działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.

Wartość całkowita: 2 908 295,53 zł.
Koszty kwalifikowane: 2 908 295,53 zł.
Dofinansowanie: 2 762 880,76 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych (budynki komunalne) wraz z podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła.
Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
w miejscowości Radzionków.
Budynki stanowią mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach
i zasiedlane osobami, które ze względu na trudną sytuację materialną lub życiową, mają problemy z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.
Budynki wielorodzinne położone przy ul. Kużaja od nr 58 do 70 oraz budynek przy
ul. Sikorskiego 4 znajdują się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków. Z uwagi na ograniczenia konserwatorskie nie można przeprowadzić pełnego zakresu termomodernizacji, wymiany źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą, dlatego zostanie przeprowadzony minimalny zakres termomodernizacji:
    • modernizacja systemu grzewczego,
    • ocieplenie stropodachu,
    • wymiana okien,
    • wymiana drzwi.
Dla budynków opracowano audyty energetyczne – przedwstępne.
Dokumenty te wykazały, że nastąpi redukcja CO2 powyżej 30% oraz zwiększenie efektywności energetycznej powyżej 25%.

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl