OZEW dniach 3 - 18 lipca 2023 r. przeprowadzony został nabór uczestników projektu grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Radzionków”. W tym okresie do urzędu miasta wpłynęło łącznie 200 deklaracji uczestnictwa, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej, w wyniku której powstały listy rankingowe (podstawowa i rezerwowa) uczestników zakwalifikowanych do projektu.

W sumie zakwalifikowanych zostało 199 deklaracji spełniających kryteria terminu i formy złożenia dokumentów aplikacyjnych.O wynikach oceny formalnej i merytorycznej, zgodnie z § 12 ust. 10 regulaminu projektu grantowego, uczestnicy projektu zostają poinformowani poprzez publikację list na stronie www.radzionkow.pl.
Listy rankingowe podstawowa i rezerwowa z numerami referencyjnymi deklaracji i inicjałami uczestników projektu oraz punktacją znajdują się TUTAJ (plik pdf).
Przypominamy, że miejsce na liście podstawowej nie gwarantuje otrzymania środków na montaż instalacji OZE. Gmina Radzionków złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosek o dofinansowanie na realizację projektu i dopiero po otrzymaniu informacji o otrzymaniu dofinansowania poinformuje uczestników o możliwości zawarcia umowy o powierzenie grantu.

Realizacja inwestycji przez uczestnika projektu będzie możliwa dopiero po podpisaniu ww. umowy o powierzenie grantu z gminą. Uczestnicy projektu zapisani na listę rezerwową, wezmą udział w projekcie tylko w przypadku rezygnacji uczestników projektu z listy podstawowej lub ich wykluczenia z udziału w projekcie.

Uczestnikowi projektu przysługuje złożenie odwołania na wynik oceny. Zgodnie z zapisami § 12 ust. 11 regulaminu projektu grantowego odwołanie należy składać do 3 dni od upublicznienia listy, tj. od dnia 2 października 2023 r. Gmina Radzionków rozpatrzy odwołanie w ciągu 7 dni roboczych.

LISTA RANKINGOWA

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl