wakacje

Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej o łącznej długości: 0,75 km, która stanowi uzupełnienie kluczowej sieci układu drogowego. Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2012 roku. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone roboty budowlane, zapewniony nadzór inwestorski i promocja projektu.

Wybudowane połączenie wzmocni istniejący układ komunikacyjny i usprawni przemieszczanie się siecią dróg gminy oraz udrożni korytarze dojazdowe do sieci dróg regionu i kraju. Dobre powiązania drogowe umożliwiają dostosowanie do wymagań rynku pracy i ograniczą niekorzystne zjawiska migracji poprzez zapewnienie sprawnego dojazdu do miejsca pracy. Zapewnienie przedsiębiorcom oraz potencjalnym inwestorom korzyści zewnętrznych, opartych na rozwoju infrastruktury transportowej, przyczyni się do obniżenia kosztów funkcjonowania podmiotów gospodarczych i stworzy nowe możliwości zatrudnienia.

 

Wartość inwestycji: 2.902.710,64 zł
Dofinansowanie: 2.467.304,04 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Loga UE

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl