Czyste PowietrzeW Urzędzie Miasta Radzionków funkcjonuje gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze”, w którym mieszkańcy Radzionkowa mogą uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie:

 • udzielania kompleksowych informacji o programie „Czyste Powietrze” (w tym o warunkach uczestnictwa, obowiązujących procedurach oraz wymaganiach dla urządzeń i materiałów),
 • przygotowania kompletnych wniosków o dofinansowanie,
 • konsultacji na każdym etapie prowadzenia inwestycji objętych dofinansowaniem,
 • pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania (w tym przygotowaniu kompletnych wniosków o płatność).

Punkt zlokalizowany jest w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Kużaja 17 w Radzionkowie-Rojcy, pokój nr 8, telefony kontaktowe: 32 388 71 59, 32 388 71 77

Godziny pracy punktu:

 • środy w godzinach 12.00-17.00
 • piątki w godzinach 8.00-13.00

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny celem rezerwacji terminu. Poza ww. dniami i godzinami podstawowych informacji o programie "Czyste Powietrze" udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska (pokój nr 7)

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze" funkcjonuje na podstawie porozumienia z dnia 7 lipca 2021 r. (z późniejszymi aneksami) zawartego pomiędzy Gminą Radzionków a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Celem programu "Czyste Powietrze" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Zakres przedsięwzięć objętych dofinansowaniem w ramach programu:

 • wymiana nieekologicznego, tj. niespełniającego obowiązujących norm energetyczno-emisyjnych źródła ciepła na paliwo stałe - na ekologiczne, nowoczesne źródło ciepła dopuszczone w regulaminie programu (w tym zakup urządzenia grzewczego z niezbędnym oprzyrządowaniem wraz z usługą montażową)
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacja mechanicznej z odzyskiem ciepła, mikroinstalacja fotowoltaiczna - w ramach wymiany źródła ciepła
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • dokumentacja (w tym audyt energetyczny, dokumentacja projektowa)

Przewidziane w programie formy wsparcia finansowego:

 • zwrot poniesionych kosztów - podstawowa forma dofinansowania, w której beneficjent otrzymuje wypłatę dotacji na swój rachunek bankowy po okazaniu zapłaconych faktur na urządzenia, materiały i usługi objęte dofinansowaniem
 • prefinansowanie - wypłata części lub całości dotacji przyznanej beneficjentowi przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z programem
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Lista banków, które uruchomiły Kredyt Czyste Powietrze: Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB Bank wraz z Bankami Spółdzielczymi

W zależności od dochodów wnioskodawcy program „Czyste Powietrze” wyróżnia trzy grupy beneficjentów - kwalifikacja do poszczególnej grupy determinuje maksymalną wysokość dofinansowania:

 • poziom podstawowy (zwrot 40-55% kosztów kwalifikowanych netto)
  maksymalny roczny dochód beneficjenta (jako podstawa obliczenia podatku dochodowego) może wynosć 135.000 zł
 • poziom podwyższony (zwrot bądź prefinansowanie 70-80% kosztów kwalifikowanych netto)
  – gospodarstwo wieloosobowe:  średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1894 zł
  – gospodarstwo jednoosobowe: średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 2651 zł
 • poziom najwyższy (zwrot bądź prefinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych netto)
  – gospodarstwo wieloosobowe:  średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1090 zł
  – gospodarstwo jednoosobowe: średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1526 zł

 Poziomy dotacji

Maksymalne poziomy dotacji

Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Radzionków na dzień 31.12.2023 r.:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 647 szt.
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 589 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 465 szt.
Sumaryczna kwota wypłaconej dotacji: 4.755.899,06 zł 

Więcej informacji o programie i korzyściach z udziału w nim znajduje się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Logotypy programu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zachęca do zapoznania się z obowiązującymi przepisami, podstawową wiedzą techniczną na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Urząd Miasta Radzionków zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie dotyczące Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 29 czerwca o godzinie 16:00 na Sali sesyjnej Urzędu Miasta. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną założenia Programu, omówione zostaną rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie oraz przedstawione zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Spotkanie będzie idealną okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu. Zapraszamy.

CEEBPrzypominamy, że do 30 czerwca należy złożyć deklarację o zainstalowanych i eksploatowanych źródłach ciepła. Obowiązkiem tym objęci są właściciele i zarządcy budynków, zarówno mieszkalnych, jak i pełniących inne funkcje, w których stosuje się źródła ciepła o mocy do 1 MW.
Deklarację można złożyć elektronicznie przez internet za pośrednictwem strony https://zone.gunb.gov.pl/ lub tradycyjnie, papierowo do urzędu miasta.

Czytaj więcej...

W związku z obecnością dzików na terenie miasta, gdy dzikie zwierzę stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, należy kontaktować się z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego poprzez Biuro Bezpieczeństwa Publicznego nr tel. 32 381-37-68, a po godzinach pracy starostwa poprzez Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach – nr tel. 32 381-25-00. Na podstawie zebranych informacji zostanie na miejsce zdarzenia skierowany lekarz weterynarii, posiadający broń Pallmera ze środkiem usypiającym.

Informujemy, że dnia 16 kwietnia 2022 roku Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej w Radzionkowie będzie nieczynny.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl