Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej o łącznej długości: 0,75 km, która stanowi uzupełnienie kluczowej sieci układu drogowego. Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2012 roku. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone roboty budowlane, zapewniony nadzór inwestorski i promocja projektu.

Wybudowane połączenie wzmocni istniejący układ komunikacyjny i usprawni przemieszczanie się siecią dróg gminy oraz udrożni korytarze dojazdowe do sieci dróg regionu i kraju. Dobre powiązania drogowe umożliwiają dostosowanie do wymagań rynku pracy i ograniczą niekorzystne zjawiska migracji poprzez zapewnienie sprawnego dojazdu do miejsca pracy. Zapewnienie przedsiębiorcom oraz potencjalnym inwestorom korzyści zewnętrznych, opartych na rozwoju infrastruktury transportowej, przyczyni się do obniżenia kosztów funkcjonowania podmiotów gospodarczych i stworzy nowe możliwości zatrudnienia.

 

Wartość inwestycji: 2.902.710,64 zł
Dofinansowanie: 2.467.304,04 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Loga UE

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.