W okresie od stycznia do września 2006 roku Gmina Radzionków wybudowała na swoim terenie nową drogę o długości około 550 m. Wzdłuż ulicy tej wykonano także chodni, ścieżkę rowerową oraz oświetlenie uliczne. Nowo wybudowana ulica łączy ul. Długą z ul. Schwallenberga i nosi nazwę Unii Europejskiej.

Rada Miasta nadając taką nazwę nowej drodze pragnęła uczcić drugi rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także zrealizować obowiązek promowania projektu współfinansowanego ze środków "europejskich".

Realizacja budowy drogi przyczyniła się do:
- przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej miasta,
- wzrostu mobilności zawodowej mieszkańców miasta,
- stworzenia warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej w mieście.

Budowa ulicy "Unii Europejskiej" finansowana była w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% ze Skarbu Państwu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i 15% z budżetu Gminy Radzionków. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4.458.980, 65 zł.

Zporr_1

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.