Projekt dotyczy zapewnienia bezpłatnej sieci dostępu WiFi z prędkością pobieranych danych co najmniej 30 Mb/s poprzez rozszerzenie zasięgu istniejącej publicznej sieci Wi-Fi.

REGULAMIN

Rzeczowo jest 10 punktów zewnętrznych dostępu, zlokalizowanych w takich miejscach publicznych jak:

 1. budynek Urzędu Miasta Radzionków,
 2. budynek Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie,
 3. budynek Szkoły Podstawowej Nr 4 w Radzionkowie,
 4. budynek użyteczności publicznej przy ul. Kużaja19,
 5. hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie,
 6. park – Rojca_I,
 7. park – Rojca_II,
 8. skwer - Plac Letochów,
 9. basen MOSiR_I,
 10. basen MOSiR_II.

Wskazane miejsca to priorytety, bowiem na terenie Gminy funkcjonują bezpłatne punkty dostępu ale wywiad środowiskowy z mieszkańcami Gminy oraz z osobami przyjezdnymi wprost wskazał konieczność rozszerzenia zasięgu sieci.

 

Cel projektu to wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach poprzez takie działania jak:

 1. rozwój regionalny i lokalny infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
 2. wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu,
 3. zapewnienie powszechnego, szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego dostępu do Internetu dla przeciwdziałania marginalizacji terenów zdefaworyzowanych,
 4. wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych,
 5. rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli i poprawa efektywności pracy administracji samorządowej,
 6. wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, tj. powyżej 30 Mb/s.

 

Wartość projektu to 61 922,00 zł.

Projekt finansowany jest w 100% z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach Osi Priorytetowej I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania:  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl