wakacje

Przebudowa ul. Gajdasa w Radzionkowie - etap II.
Zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Metropolitarnego Funduszu Solidarności w 2021 roku.
Kwota udzielonej pomocy finansowej: 142 431,00 zł.

Projekt obejmował przebudowę drogi (jezdni) ul. Gajdasa w Radzionkowie w zakresie:
1. przebudowę nawierzchni poboczy,
2. wymianę istniejących krawężników,
3. ułożenie nawierzchni jezdni z mas bitumicznych,
4. uzupełnienie infrastruktury masą bitumiczną celem zachowania ciągłości nawierzchni,
5. wymianę wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
6. montaż oznakowania pionowego i poziomego.

Inwestycja spowodowała:
1. zwiększenie nośności drogi z 55KN/oś do 115 KN/oś,
2. zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie przy: przychodni zdrowia, szkole podstawowej, żłobku i przedszkolu oraz zabudowie mieszkaniowej,
3. obniżenie emisji spalin oraz lokalnych przekroczeń stężeń substancji zanieczyszczających, tj.: CO, CO2, CH, Nox, PO, SO2, cząstek stałych poprzez zwiększenie drożności systemu komunikacyjnego,
4. ułatwienie poruszania się przez osób niepełnosprawnych – przebudowa drogi i chodników wyrówna szanse osób niepełnosprawnych.

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl