wakacje

Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej w Radzionkowie - etap I.
Zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Metropolitarnego Funduszu Solidarności w 2021 roku.
Kwota udzielonej pomocy finansowej: 317 980,00 zł.

Projekt dotyczy infrastruktury związanej z funkcjonowaniem drogi w postaci odwodnienia pasa drogowego przebudowywanej drogi - ul. M. Dąbrowskiej.
W ramach inwestycji wykonano zostanie: zbiornik retencyjno-chłonny dla magazynowania wód opadowych wraz z prefabrykowanym wylotem, separatorem.

Wykonanie I etapu przebudowy ul. M.Dąbrowskiej wraz z realizacją etapu II, jakim jest rzeczowa przebudowa nawierzchni drogi spowoduje:
1. wzrost konkurencyjności obszaru poprzez modernizację infrastruktury drogowej,
2. wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, w tym szczególnie dzieci korzystających z drogi celem dojścia do szkoły podstawowej, basenu otwartego, Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie,
3. zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów w rejonie ulicy poprzez stworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości i rozwojowi gospodarczemu miasta Radzionków,
4. udostępnienie komunikacyjnego terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą jak i obszarów dotychczas słabo dostępnych komunikacyjnie,
5. rozwój lokalnego rynku pracy poprzez ułatwienie tworzenia nowych miejsc pracy w miejscach przeznaczonych wg MPZP pod działalność usługową,
6. stworzenie nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej oraz bazy usługowej wspierającej rozwój gospodarczy Gminy,
7. zwiększenie dochodów budżetu Gminy dzięki stworzeniu nowych miejsc pracy, a co za tym idzie, możliwość inwestowania w dalszą rozbudowę infrastruktury technicznej miasta Radzionków,
8. włączenie Aglomeracji Górnośląskiej w transeuropejskie korytarze komunikacji drogowej, kolejowej, lotniczej i informatycznej,
9. bliskość regionalnego rynku konsumpcyjnego, inwestycyjnego i turystycznego,
10. stworzenie powiązania nowej drogi z siecią dróg krajowych (poprzez ul. Księżogórską i ul. A. Krzywoń, oraz przez ul.N.Żołnierza, ul.Z.Nałkowskiej), w celu zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych znajdujących się w rejonie,
11. przeciwdziałanie marginalizacji Radzionkowa, Piekar Śląskich w aglomeracji Śląska.

Logo

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl