Plac Jana Pawła II
41-922 Radzionków

Rok założenia 2004r.

www.sis-radzionkow.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skład zarządu:

Prezes - Adam Płonka
Wiceprezes - Eugeniusz Nolewajka
Wiceprezes - Monika Fajler
Skarbnik - Łukasz Giełbas
Członek Zarządu - Bartłomiej Filczek
Członek Zarządu - Aneta Antworka Klimczyk
Członek Zarządu - Sylwia Podruczna
Członek Zarządu - Piotr Vogt

 

Cele statutowe:

 1. Inicjowanie, promowanie, popularyzowanie, wspieranie i realizowanie wszelkich działań służących rozwijaniu aktywności społecznej w różnych dziedzinach życia.
 2. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb i problemów społecznych.
 3. Wspieranie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej.
 4. Wzrost wpływu obywateli na szeroko rozumianą politykę społeczną oraz na sposób jej realizacji.
 5. Propagowanie demokratycznych form realizacji praw obywateli, działania na rzecz praworządności oraz przestrzegania konstytucyjnych praw obywateli.
 6. Poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych, wspieranie i poszukiwanie rozwiązań podnoszących poczucie bezpieczeństwa obywateli.
 7. Wzrost podmiotowości obywateli w procesie podejmowania decyzji dotyczących życia społecznego.
 8. Wzrost kultury prawnej społeczeństwa.
 9. Uzupełnianie działań instytucji publicznych i proponowanie alternatywnych form działań prospołecznych.
 10. Integrowanie środowisk działających na rzecz społeczeństwa demokratycznego.
 11. Podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania problemów w zakresie pomocy i samopomocy społecznej.
 12. Zwiększenie roli organizacji pozarządowych w życiu społecznym.
 13. Podejmowanie wszelkich działań wspierających wszechstronny rozwój dzieci i umacniających rolę i funkcje rodziny jako podstawowej komórki społecznej.
 14. Zmiana postaw wobec środowiska naturalnego, zdrowia psychicznego i fizycznego, kultury życia codziennego i stosunków międzyludzkich.
 15. Włączenie się do działań sprzyjających eurointegracji. 16.Rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji poprzez sport, krajoznawstwo i turystykę.
 16. Budzenie i pogłębianie umiłowania ojczystego kraju i regionu, upowszechnianie wiedzy o przeszłości i współczesności i perspektywach rozwoju Polski.
 17. Szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska.
 18. Aktywne uczestniczenie w ochronie dóbr kultury, popularyzacja jej dorobku i osiągnięć w kraju i regionie.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.