wakacje

Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Knosały 20 w Radzionkowie

"Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały"

"Interdyscyplinarny program usług społecznych - asystentury środowiskowej w rodzinie"

„WIEM, UMIEM, ROZUMIEM – Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków"

Publiczny internet dla każdego na terenie Gminy Radzionków

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła

Projekt pn. "OBYWATEL.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim"

„TRUDNE NIE ZNACZY NUDNE - Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków”

Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej

Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków - etap I

Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Radzionków

Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Radzionków

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków

Przebudowa ul. Sobieskiego

Przebudowa ul. Miła, Barbórki, Wiktorii

Przebudowa Centrum Kultury "Karolinka"

Budowa Ogrodu Botanicznego

Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym

Czysta Rzeka Szarlejka - etap II

SilesiaNet

Promocja terenów inwestycyjnych - etap III

Budowa ulicy Księżogórskiej

Rekultywacja doliny rzeki Szarlejki - etap I

Przebudowa ulicy Orzechowskiej

Promocja terenów inwestycyjnych - etap II

Na weekend do Radzionkowa

Active Travel Network

Promocja terenów inwestycyjnych - etap I

Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego

Budowa ścieżek rekreacyjnych

Ciepłolubne murawy napiaskowe

E-Urząd

Ulica Unii Europejskiej

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl