Wybór należy do nas.

Przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla, spalanie w piecach odpadów, a także nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych mogą być przyczyną wielu chorób.

Emisja szkodliwych substancji powoduje wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza. Zjawisko to nazywane niską emisją jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności. Emisja komunikacyjna i emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych stanowi problem w wielu miastach Polski.

Pył pochodzący ze spalania złej jakości węgla oraz śmieci może okazać się bardziej toksyczny niż pył wydobywający się z lokalnej ciepłowni. Przyczyna jest prosta, w domowych piecach temperatura jest za niska, aby dokładnie wszystko spalić. W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania.

Korzystając z przestarzałego pieca nie tylko stwarzamy zagrożenie dla siebie, ale pogłębiamy również problem związany z niską emisją, która odpowiedzialna jest również np. za kwaśne deszcze.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.