YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Organizacje pozarządowe

ul. Piastowska 3
41-922 Radzionków

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.facebook.com/Cidry-na-Kole

Skład zarządu:
Piotr Flach - prezes zarządu
Ireneusz Musialik - wiceprezes zarządu
Ewa Golus - członek zarządu

Cele statutowe:
Popularyzacja turystyki rowerowej w regionie, działalność mająca za zadanie organizację czasu wolnego dla osób chcących aktywnie spędzać czas oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, m.in. poprzez:
a. organizowanie rowerowych rajdów, wycieczek, pielgrzymek i wyjazdów oraz innych projektów i imprez o charakterze spinningowym, turystycznym, sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym;
b. popularyzacja turystyki rowerowej, kolarstwa i spinningu;
c. udział w rowerowych i spinningowych wydarzeniach i zawodach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim;
d. integrowanie i rozwój środowiska rowerowego,
e. działanie na rzecz rozwoju infrastruktury przyjaznej rowerzystom,
f. edukację w zakresie bezpieczeństwa rowerzystów,
g. edukację w zakresie znajomości przepisów Prawa o ruchu drogowym,
h. organizację spotkań podróżniczych, pokazów i prelekcji;
i. propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji;
j. promocję Radzionkowa, powiatu tarnogórskiego oraz regionu śląskiego, w szczególności, jego historii, zabytków, walorów turystycznych i krajobrazowych,
k. wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
l. działalność na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa,
m. działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
n. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
o. działalność charytatywną,
p. działalność na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży,
q. promocję i organizację wolontariatu,
r. działalność na rzecz zwiększenia świadomości proekologicznej społeczeństwa,
s. działalność na rzecz wspierania i popularyzacji kultury śląskiej,

ul. Knosały 61a
41-922 Radzionków

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.toz.pl/radzionkow


Skład zarządu:

Katarzyna Banaś - Prezes
Beata Malicka - wiceprezes
Aleksandra Rożeńska- Skarbnik
Justyna Sobańska - Sekretarz

 

Cele statutowe:


- Interwencje dotyczące dobrostanu zwierząt
- Zwalczanie bezdomności
- Prelekcje w szkołach i przedszkolach
- Pomoc rzeczowa rodzinom posiadającym zwierzęta, gdzie sytuacja finansowa nie pozwala na utrzymanie zwierzęcia.

ul.Gajdasa 3
41-922 Radzionków

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rok założenia 2013

Skład zarządu

Grzegorz Dworaczek - Prezes Zarządu
Michał Olesz - Viceprezes Zarządu

Cele statutowe

a) prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży i mieszkańców całego kraju i upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku
b) stwarzanie właściwych warunków do uprawniania tenisa ziemnego oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie oraz innych sportów ruchowych
c) propagowanie rozwoju tenisa ziemnego i innych dziedzin sportu wśród młodzieży, postaw otwartości i tolerancji społecznej
d) promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play
e) organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych)
f) organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych
g) stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk tenisowych oraz wyczynowych sportowców, oraz nawiązanie współpracy ze śrdowiskami i instytucjami o podobnych celach
h) wspieranie młodych talentów tenisowych i promocja młodych sportowców i ich osiągnięć
i) propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych)
j) wydawanie publikacji
k) reprezentowanie Miasta Radzionków poprzez udział zawodników w Turniejach Polskiego Związku Tenisa

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec ZHP Bytom
Radzionkowski Szczep Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Adalbertus

Hufiec ZHP Bytom
ul. Kolejowa 6/11
41-902 Bytom

 

Skład:

phm Aleksandra Simon - Komendant Szczepu
pwd Ireneusz Tatarczuch - z-ca Komendanta Szczepu
dh Tomasz Horzela - Kwatermistrz

 

Cele statutowe:

 1. Wychowanie dzieci i młodzieży i wsparcie ich wszechstronnego rozwoju, kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań. Działania na wszystkich płaszczyznach wychowania są zgodne z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.
 2. Aktywność społeczna na rzecz drugiego człowieka.

Centrum Kultury "Karolinka"
Plac Jana Pawła II 2
41-922 Radzionków

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.tuzaczynasiefutbol.pl

www.facebook.com/ChampionsRadzionkow

Skład zarządu:

Prezes Zarządu - Anna Wyderka
Wiceprezes - Piotr Wyderka

 

Cele statutowe:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sportowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 4. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego.
 5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
 6.  Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 7.  Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

ul. Kużaja 6/17
41-922 Radzionków

www.stowarzyszenie-kei.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Skład zarządu:

Łukasz Balczarek - prezes zarządu
Michał Bebiołka - wice prezes zarządu
Grzegorz Foltyński - skarbnik

 

Cele statutowe:

 1. Szerzenie edukacji artystycznej, informatycznej, społecznej, obywatelskiej i zawodowej.
 2. Wspieranie rozwoju kapitału społecznego, zdolności adaptacyjnych i innowacyjności społecznej we wspólnotach lokalnych.
 3. Wzmocnienie społecznego zaangażowania, współpracy i partnerstwa na rzecz spójności społecznej, zatrudnienia, przedsiębiorczości oraz przeciwdziałania marginalizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. Budowanie i rozwijanie sieci partnerstwa oraz współpracy międzysektorowej i międzynarodowej służącej osiąganiu celów statutowych Stowarzyszenia.
 5. Budowanie i wzmacnianie otwartego społeczeństwa obywatelskiego opartego na aktywności i partycypacji społecznej.
 6. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, a w szczególności w obszarze kultury, edukacji i informatyzacji.
 7. Prowadzenie badań społecznych, analiz oraz udział w projektach badawczych z obszaru zainteresowań Stowarzyszenia.
 8. Aktywizacja społeczności lokalnych.
 9. Promocja społeczeństwa obywatelskiego.
 10. Prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
 11. Przeciwdziałanie marginalizacji najsłabszych, którzy z racji swojej sytuacji materialnej i zawodowej nie mają dostępu do usług kulturalnych, edukacyjnych i informatycznych.
 12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy.

ul. św. Wojciecha 15
41-922 Radzionków

www.cidrylotajom.com
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skład zarządu:


Mirosław Wręczycki - prezes
Patryk Osadnik - wiceprezes/ sekretarz
Magdalena Marędziak - skarbnik
Mateusz Kamiński - członek zarządu

 

Cele statutowe:

 1. Popularyzacja biegania i innych form aktywności sportowej.
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 3. Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży.
 4. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 5. Promocja miasta Radzionków.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl