YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Program "KAWKA - 

- likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się program wsparcia finansowego motywujący mieszkańców miast do modernizacji przestarzałych i nieefektywnych systemów grzewczych ich budynków.

Program KAWKA pojawił się jako odpowiedź na unijną dyrektywę CAFE (Clean Air for Europe – czyste powietrze dla Europy, stąd nazwa programu), która wskazuje na konieczność podjęcia walki z niską emisją zanieczyszczeń do atmosfery, tj. emisją pochodzącą głównie z indywidualnych kotłów węglowych starego typu. Poszczególne źródła takiej emisji są niewielkie i rozproszone, ale trafiająca z nich do atmosfery suma zanieczyszczeń pyłowych i gazowych jest ogromna, a sama lokalizacja emisji na gęsto zaludnionych terenach sprawia, że zanieczyszczenia te bezpośrednio negatywnie oddziałują na zdrowie ludzi.

Zła jakośc powietrza

Wpływ zanieczyszczeń atmosferycznych na zdrowie jest doskonale znany nie tylko wąskiej grupie specjalistów, ale wszystkim osobom narażonym na oddychanie zadymionym powietrzem. Ogromne spustoszenie w organizmie powoduje w szczególności pył zawieszony PM 10, tj. składający się z ziaren o średnicy 10 μm i mniejszej, a także rakotwórczy związek chemiczny benzo(a)piren. Radzionków, podobnie jak pozostałe gminy strefy śląskiej, w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego został zaliczony do miast, w których występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń tych dwóch substancji.

Problem złej jakości powietrza w Radzionkowie jest znany władzom miasta od dawna, stąd też liczne inicjatywy na rzecz poprawy tego stanu – gmina od chwili wyodrębnienia się z Bytomia udziela dotacji ze środków własnego budżetu do wymiany starych kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne źródła ciepła. W latach 1998-2014 udzielono wsparcia finansowego do modernizacji 334 systemów grzewczych, dotując zakup nowoczesnych kotłów węglowych, kotłów gazowych czy pieców elektrycznych w łącznej kwocie wynoszącej 471.196,23 zł. Ponadto w latach 2007-2008 gmina skorzystała z możliwości pozyskania środków z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie częściowo umarzalnej pożyczki i zrealizowała program ograniczenia niskiej emisji, w ramach którego zmodernizowano 52 źródła ciepła na terenie Radzionkowa, a łączna kwota wsparcia dla mieszkańców wyniosła 472.437,03 zł, co stanowiło 50% kosztów inwestycji.

Odpowiedź Gminy na problem przy wsparciu funduszy

W 2014 roku Narodowy oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły nabór do II edycji programu KAWKA. Warunki wsparcia finansowego w ramach KAWKI są bardzo korzystne dla mieszkańców, którzy otrzymują dotację w wysokości do 80% kosztów modernizacji systemu ogrzewania, jednak nie więcej niż 8.000 zł. Dofinansowanie to przekazuje gmina, która wcześniej pozyskuje środki z WFOŚiGW w postaci 45% dotacji i 35% preferencyjnej pożyczki. Nabór wniosków mieszkańców do udziału w programie miał miejsce w kwietniu i maju 2014 roku (stosunkowo krótki nabór wynikał z terminów narzuconych przez WFOŚiGW) – w tym okresie spłynęło kilkadziesiąt deklaracji, z których do programu zostały zakwalifikowane 62 wnioski spełniające wymogi formalne dofinansowania. W miejsce tylu nieekologicznych źródeł ciepła w latach 2015-2016 planuje się podłączenie 28 budynków do sieci ciepłowniczej, w 27 budynkach zainstalowanie nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów na paliwo stałe, a w 7 obiektach montaż kotłów gazowych.

Jest już pozytywna decyzja organów WFOŚiGW w Katowicach, wyrażająca zgodę na udzielenie Gminie Radzionków dofinansowania w kwocie 504.640,00 zł. Tym samym Radzionków znalazł się w gronie niemal 50 polskich miast uczestniczących w programie KAWKA – są to m.in. Kraków, Wrocław czy Poznań, a spośród miast województwa śląskiego Bytom, Chorzów czy Zabrze. Obecnie trwają prace finalizujące podpisanie umowy między WFOŚiGW a Gminą Radzionków; następnie miasto podpisze umowy z mieszkańcami - uczestnikami programu, po czym będą oni przystępować do modernizacji systemów grzewczych.

Realizacja programu KAWKA w najbliższych dwóch latach będzie kolejnym, konkretnym krokiem ku poprawie jakości powietrza atmosferycznego w Radzionkowie, a co za tym idzie poprawie jakości zdrowia i życia mieszkańców miasta.

Dotacje ze środków gminnych

Zdając sobie sprawę z potrzeby stałego wspierania modernizacji systemów ogrzewania budynków i lokali, Urząd Miasta Radzionków niezależnie od realizacji KAWKI nadal dotuje z własnych środków wymianę starych kotłów węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Nabór wniosków ma charakter ciągły, a ich realizacja uzależniona jest jedynie od puli środków dostępnych w budżecie gminy na dany rok. Bliższych informacji w tym zakresie udziela Referat Ochrony Środowiska pod nr tel. 32 388 71 60.

Michał Gwóźdź

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl