wakacje

Modernizacja systemów grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Radzionków.
Zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2021 roku.
Kwota udzielonej pomocy finansowej: 323 518,00 zł.

Gmina Radzionków, mając na uwadze konieczność poprawy jakości powietrza atmosferycznego w mieście oraz realizując obowiązki nałożone na samorządy gminne w Programach ochrony powietrza, od wielu lat przyznaje dotacje do modernizacji systemów ogrzewaniam budynków i lokali mieszkalnych należących osób fizycznych.
Rosnące zainteresowanie mieszkańców inwestycjami w ekologiczne źródła ciepła, zbliżające się terminy na likwidację najstarszych kotłów na paliwa stałe wynikające z tzw. uchwały antysmogowej oraz finalizowany w przyszłym roku PONE ze środków WFOŚiGW w Katowicach sprawiają, że udzielenie dofinansowania wszystkim wnioskodawcom ze środków budżetu Gminy Radzionków przy utrzymaniu obecnej wysokości dotacji (4.500 zł) może okazać się niemożliwe. Tym samym przyznanie środków z funduszu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii umożliwi realizację 100% kierowanych do gminy wniosków o dofinansowanie modernizacji systemu ogrzewania.
Dofinansowaniami objęty jest zakup i montaż szerokiego wachlarza nowoczesnych, wysokosprawnych i niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł ciepła, tj. kotłów gazowych, pomp ciepła, systemów ogrzewania elektrycznego, indywidualnych węzłów cieplnych czy automatycznych kotłów na paliwa stałe typu pellet czy ekogroszek. Warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja kotła lub pieca na paliwa stałe, niespełniającego wymagań 5 klasy normy energetyczno-emisyjnej oraz spełnienia wymogów formalno-prawnych stawianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz uchwał Rady Miasta Radzionków i zarządzeń Burmistrza Miasta Radzionków ws. regulaminu programu.

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl