Absolwentka radzionkowskiego ogólniaka, Jolanta Konieczkowska, 12 czerwca br. została wyróżniona przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka jako doktorantka z chemii. Jolanta ma na swoim koncie szereg sukcesów naukowych.

Za swoje największe osiągnięcie uważa otrzymanie nowych azopoliimidów, które (jak udowodniono) wykazują potencjał aplikacyjny w urządzeniach elektrooptycznych m.in. w ciekłokrystalicznych siatkach dyfrakcyjnych, warstwach generujących wiry optyczne "Vortex" oraz w konstrukcji soczewki Fresnel`a. Jest autorką ponad 10 artykułów naukowych publikowanych w uznanych czasopismach naukowych, wystąpiła na ponad 13 konferencjach naukowych międzynarodowych i ogólnopolskich. Zdobyła I miejsce w II edycji ogólnouczelnianego konkursu na najlepszą pracę dyplomową poszukującą innowacyjnych rozwiązań. Jest pomysłodawczynią, kierownikiem grantu z Narodowego Centrum Nauki "Nowe poliimidy i poliamidokwasy dla potencjalnych zastosowań, jako warstwy orientujące ciekłe kryształy" oraz innych projektów naukowych.

Serdecznie gratulujemy!

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.