Burmistrz Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków wykazu obejmującego cześć działki nr 1894/23, położonej przy ul. W. Sikorskiego, część działki nr 728/93 położonej przy ul. Piwnej oraz część działki nr 1960/26 położonej przy ul. Skotnickiej, stanowiących własność Gminy Radzionków, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do lat trzech w drodze bezprzetargowej.

WYKAZ 16/2017

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.