Burmistrza Miasta Radzionków informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków wykazu Nr 35/2017, obejmującego niezabudowane działki gruntu nr 1390/22, nr 1888/6 położone w rejonie ul. M. Dąbrowskiej, przeznaczone do zbycia w drodze zamiany.

WYKAZ 35/2017

 

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.