ŚOBŚwiatowy Dzień Ludności (ang. World Population Day), obchodzony jest przez ONZ  11 lipca od 1987 roku. W tym dniu liczba ludności osiągnęła pięć miliardów. ONZ szacuje, że do końca XXI wieku ludzkość może przekroczyć liczbę 10 miliardów.

Zrównoważony rozwój, a zwłaszcza ochrona biosfery, zależy nie tylko od liczby populacji ludzkiej, ale od rozwiązania takich problemów społecznych jak: ubóstwo i nierówności społeczne, pozycja kobiet, zdrowie, problemy ludzi młodych, starzenie się społeczeństw, urbanizacja itd. Zarazem stan środowiska przyrodniczego warunkuje zdrowie i dobrobyt społeczeństw.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.