Rada MiastaPorządek obrad XIV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 29 października 2015 roku w czwartek o godzinie 14:00.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu nr XIII/2015 z XIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 24 września 2015 roku.
 6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
 7. Sprawozdanie z działalności MOSiR w Radzionkowie.
 8. Sprawozdanie Dyrektora Zakładu Placówek Oświatowych z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014-2015.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2015 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości.
 14. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu.
 18. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.