Przep. śc.Dzisiaj w naszym mieście została zakończona ważna inwestycja z zakresu gospodarki ściekowej. Na terenie oczyszczalno ścieków przy ul. Szybowej oddano do użytku nową przepompownię ścieków.
Całkowity koszt robót to 1.800.000 zł, a inwestycja została wsparta przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Przepompownia 1Przepompownia 2

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.