KonkursPrzedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji założeń merytorycznych oraz metodologicznych na potrzeby opracowania dokumentu pod nazwą: Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022.

Określenie czynników i analizy strategicznej, wizji, priorytetów i celów rozwoju oraz zbioru przedsięwzięć rozwojowych dla analizowanego obszaru funkcjonalnego.

Szczegóły w linku.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.