YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Gmina Radzionków pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.790.609,39 zł a całkowity koszt projektu wyniósł 2.205.711,98 zł (wkład własny Gminy Radzionków 415.102,59 zł).

Przedmiotem projektu było wykonanie ogólnodostępnych wielofunkcyjnych sieci ścieżek przeznaczonych do aktywnego spędzania wolnego czasu (między innymi jazda na rowerze, biegi rekreacyjne, jazda na rolkach, nordic walking i innych) kompleksu rekreacyjno – sportowego, jakim jest obszar Księżej Góry w Radzionkowie.

Głównym celem projektu była poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego, a w konsekwencji poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu poprzez stworzenie ogólnodostępnej sieci ścieżek sportowo – rekreacyjnych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie.

W wyniku wykonania omawianej inwestycji zwiększyło się zainteresowanie Radzionkowem w miastach ościennych, co ma pozytywny wpływ na rozwój ekonomiczny i gospodarczy istniejących podmiotów gospodarczych, w szczególności istniejącego na terenie Gminy Muzeum Chleba Szkoły i Ciekawostek, jak również lokali gastronomicznych, słynących z dobrej śląskiej kuchni. Projekt przyczynił się również do wzrostu aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz do adaptacji terenu parku Księża Góra na cele imprez rekreacyjno - sportowych.

Dzięki realizacji projektu wzrosła ilość i efektywność zajęć aktywizujących użytkowników ruchowo, organizowanych jest wiele programów sportowych, a tym samym zmniejszyło się ryzyko zachowań patologicznych.

W wyniku realizacji projektu istnieje możliwość organizowania zawodów na nowopowstałej trasie do down hill’a oraz skateparku. Na terenie Księżej Góry powstały miejsca do gry w szachy, tak więc istnieje możliwość organizowania turniejów szachowych. Powstał plac zabaw z parkiem linowym, siłownia na wolnym powietrzu. Budowa ścieżek jest dobrem samym w sobie, gdyż przyciąga mieszkańców powiatu tarnogórskiego, Bytomia i Piekar Śląskich do czynnego spędzania wolnego czasu.

Plan promocji obejmował wywieszenie plakatów na przystankach autobusowych znajdujących się na terenie Gminy Radzionków. Projekt zakładał także promocje w prasie lokalnej. Ukazały się 4 artykuły w Dzienniku Zachodnim. Powstała także ulotka promująca projekt.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Loga UE

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl