YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

W 2011 roku zakończyła się realizacja projektu pn. „Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie”.

Polegał on na przebudowie wyrobiska wapienia na Księżej Górze w Radzionkowie o powierzchni ok. 2 ha i głębokości do 14 m w celu przygotowania warunków do utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego.Aby powyższe siedlisko powstało i charakteryzowało się stabilnością i podwyższoną trwałością, wykonano na tym obszarze szereg działań, m.in.: uprzątnięto teren, odsłonięto cały teren poprzez usunięcie drzew i krzewów ze zboczy wschodnich i południowych, usunięto materię organiczną poza teren wyrobiska, ukształtowano teren tak, aby chronić brzegi wyrobiska przed erozją, a także pokryto teren piachem oraz żwirem w celu zubożenia siedliska. Zainstalowano również stację monitoringu klimatycznego.

Celem bezpośrednim projektu jest ochrona i zachowanie bioróżnorodności biologicznej regionu i podniesienie świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród jego mieszkańców Do pozostałych celów szczegółowych należą: ochrona gatunkowa roślin i zwierząt rzadkich i zagrożonych wyginięciem, w tym ochrona gatunków z polskiej czerwonej księgi roślin.

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości środowiska na terenie gminy Radzionków, ale przyczyniła się również do zwiększenia jej atrakcyjności i konkurencyjności poprzez zwiększenie terenów turystyczno-rekreacyjnych. Poprawa jakości środowiska w regionie jest również efektem realizowanej przez Śląski Ogród Botaniczny działalności edukacyjnej, prowadzenia i upowszechniania wyników badań naukowych. Dostęp do nowych terenów rekreacyjnych i infrastruktury edukacyjnej wpłynął na krzewienie alternatywnych form spędzania wolnego czasu w gminie, co zapobiega szerzeniu się patologii społecznych.

Inwestycja w dłuższej perspektywie poprawi jakość życia społeczności lokalnej i podniesie poziom zadowolenia społecznego.

Szacuje się, że z efektów projektu będą korzystać mieszkańcy powiatu tarnogórskiego, miasta Bytom i miasta Piekary Śląskie oraz studenci i pracownicy naukowi z terenu całego województwa śląskiego, realizujący prace naukowo-badawcze. Projekt, poprzez upowszechnianie wyników badań i udostępnienie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, pośrednio będzie wykazywał oddziaływanie ponadlokalne.


Wartość projektu: 319 718,15 zł
Dofinansowanie: 243 939,13 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Loga UE

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl