YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Przebudowa ul. Miła, Barbórki, Wiktorii w Radzionkowie otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII. Transport, Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Przedmiotem projektu była przebudowa ulic na następujących drogach publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych:
- ul. Wiktorii,
- ul. Barbórki,
- ul. Miła.
Stanowią one jednolity ciąg drogowy, gdyż jest to układ dróg jednolitej kategorii, spełniający łącznie następujące kryteria:
- posiada ściśle określony początek i koniec (początek skrzyżowanie ul. Wiktorii i K. Adamieckiego, koniec skrzyżowanie ul. Miłej i Wspólnej),
- spełnia warunek spójności wewnętrznej, to jest obejmuje wszystkie elementy infrastruktury drogowej znajdujące się pomiędzy określonym początkiem i końcem ciągu drogowego,
- charakteryzuje się jednakową dopuszczalną nośnością na całej swojej długości 112 kN/oś,
- jest objęty jednym projektem budowlanym.
Ulice mają znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu uzupełniającego układu komunikacyjnego oraz zapewniają spójność i prawidłowe powiązania zewnętrzne i wewnętrzne z układem podstawowym i uzupełniającym Gminy.  Wszystkie ulice zlokalizowane są we wsch. części miasta Radzionków na tzw. „Górce”.

Inwestycja wykonana, zakończona w 2014 roku.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Loga UE

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl