W związku z wejściem w życie, z dniem 2 września 2016 roku, Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opinii wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej, Rada Miasta Radzionków na dzisiejszej sesji zmieniła uzasadnienie do uchwały nadającej nazwę ul. 27 Stycznia.

Od wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji, ulica 27 Stycznia będzie upamiętniała zakończenie okupacji niemieckiej w Radzionkowie, w dniu 27 stycznia 1945 roku. Zmiana uzasadnienia do uchwały nie wiąże się z koniecznością zmiany jakichkolwiek dokumentów.

Warto przypomnieć, że do roku 1948 obecna ulica 27 Stycznia nosiła nazwę „ulica Zielona”. Uchwałą z dnia 28 kwietnia 1948 roku, radzionkowscy radni nadali jej obowiązującą do dziś nazwę, podając w uzasadnieniu, że ulica ma upamiętniać „przemarsz pierwszych oddziałów wojsk wyzwoleńczych Radzieckich”.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.