W Katowicach zakończyła się 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych (COP24). Miasto Radzionków też miało w niej swój udział, gdyż jej przebieg uświetnił film 9 - letniej Pauliny Plewnii, uczennicy klasy IV b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzionkowie. Paulina zdobyła nagrodę główną, w organizowanym przez Bibliotekę Śląską w Katowicach, konkursie na etiudę filmową o ochronie środowiska, pt. „Nakręć się na klimat! Pokaż, jak chronisz środowisko!”.

Jury nagrodziło Paulinę za film "Jesienne porządki w moim sadzie" - https://www.youtube.com/watch?v=wh8S1tqN_IY&fbclid=IwAR0mSUOphXzfHWSlXIlhpmskoHDTxzSv7Pmq6lDsRvG85KSy6wXUVfM__TY

Celem konkursu było:
• popularyzacja wiedzy na temat codziennych sposobów dbania o klimat i środowisko, w kontekście zakończonej w Katowicach Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych COP 24,
• promowanie wśród mieszkańców województwa śląskiego prośrodowiskowej postawy,
• skierowanie uwagi mieszkańców województwa śląskiego na potrzebę ochrony klimatu przez każdego człowieka,
• rozwijanie zdolności twórczych.

Nagrodą dodatkową było zwiedzanie zaplecza głównego gmachu Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Patronami honorowymi byli Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, FRIS i Miasto Katowice. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawował Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.

 

 

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00