Inwestycja pn. "Przebudowa ul. Sobieskiego w Radzionkowie" otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII. Transport, Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi gminnej ul. Jana III Sobieskiego na długości: 0,55 km. Ulica Sobieskiego stanowi uzupełnienie kluczowej sieci układu drogowego. Projektem objęto budowę chodników, odwodnienie, zieleńce, zjazdy w pasie drogowym i wzdłuż chodników. Rzeczowa realizacja została zakończona w styczniu 2014 roku.

Przebudowa drogi poprawiła istniejący układ komunikacyjny, usprawniła przemieszczanie się siecią dróg gminy, udrożniła korytarze dojazdowe do sieci dróg regionu i kraju.

 

Koszt całkowity projektu to: 561 987,48 zł.

Dofinansowanie w wysokości 85% wyniosło: 477 689,35 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Loga UE

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.