YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Projekt pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, z Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.

Wartość całkowita projektu: 7 283 591,85 zł.
Wartość dofinansowania: 4 535 586,91 zł.


Przedmiot projektu obejmuje zaprojektowanie sieci oświetlenia ulicznego oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej sieci oświetlenia ulicznego i robót montażowych związanych z wymianą opraw oświetleniowych (LED) na istniejących słupach. Wprowadzony został również innowacyjny system umożliwiający zarządzanie energią w sieci oświetleniowej na terenie Gminy Radzionków.

Inwestycja realizowana jest w formule PPP. Partnerem prywatnym jest ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Gmina Radzionków jest pierwszą gminą w Polsce, która zdecydowała się na modernizację sieci oświetlenia ulicznego w tej formule i jako pierwsza będzie posiadać w 100%  własną sieć oświetlenia.


Rzeczowa realizacja zadania rozpoczęła się w czerwcu 2014 roku, a zakończy się w kwietniu 2016 roku.
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele szczegółowe:
zmniejszenie emisji CO2 o 684,84 t/r,
zmniejszenie zapotrzebowania energii na oświetlenie uliczne o 823,63 MWh/r,
możliwość realizacji zadań własnych w zakresie oświetlenia zewnętrznego całkowicie na własnym mieniu,
poprawa estetyki miasta oraz bezpieczeństwa zarówno przechodniów
jak i innych użytkowników dróg,
znaczna poprawa poziomu natężenia oświetlenia ulic i placów miejskich.
Realizacja projektu przyniesie następujące korzyści długofalowe (oddziaływania projektu):
poprawę jakości życia na terenie Gminy Radzionków i całego Subregionu Centralnego,
ogólną poprawę bezpieczeństwa zdrowia i życia osób przebywających na terenie gminy,
zabezpieczony interes gminy i jej mieszkańców związany z uniezależniam się od operatora energetycznego.

Gmina Radzionków zobowiązana jest zaspakajać zbiorowe potrzeby swojej wspólnoty. Zadanie to realizowane jest poprzez zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych,  w tym dróg znajdujących się na terenie gminy. Obowiązki gminy w tym zakresie wynikają z następujących aktów prawnych:
Ustawa z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015r., poz. 1515),
Ustawa z dnia 10.04.1997r., Prawo energetyczne (Dz.U.z 2012r.,poz.1057 z późn. zm)
Obowiązki gminy w tym zakresie są realizowane przez Partnera Prywatnego – ENEGRA Oświetlenie Sp. z o.o., który zaprojektował i wybudował sieć oświetlenia ulicznego, będącą po wykonaniu inwestycji własnością Gminy, oraz zapewnieni jej utrzymywanie i zaopatrywanie w energię elektryczną dla jej potrzeb. Takie rozwiązanie gwarantuje największe korzyści społeczno – ekonomiczne zarówno dla Gminy jak i jej mieszkańców.

Projekt przewiduje związanie umową na okres 10 lat. W zakresie prac utrzymania infrastruktury oświetleniowej Gmina wymaga, aby Partner po zakończeniu robót budowlanych utrzymywał wykonaną inwestycję w okresie 10 lat w stanie pozwalającym na utrzymanie poziomu gwarantowanych przez niego oszczędności zużycia energii elektrycznej na poziomie 672,876 MWh w każdym roku i tym samym emisji CO2.

 

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl