YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

XII sesja RMRPorządek Obrad XII Sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 27 sierpnia 2015 roku.

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie kworum.

3.    Wyznaczenie sekretarzy obrad.
        (radni: Pan Łucjan Maruszczyk i Pani Marzena Michalska)

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Przyjęcie Protokołu nr XI/2015 z XI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 25 czerwca 2015 roku.

6.    Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7.    Sprawozdanie z przeprowadzonych działań dotyczących budowy rynku oraz przejęcia terenu pod przyszłe boisko miejskie.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2015 -2025 (druk R-103).

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2015 r. (druk R-102).

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta Radzionków (druk R-99).

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Tarnogórskiemu pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowej (druk R-100).

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk R-101).

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego  GOP  w Katowicach Miasta Lędziny, oraz zmiany Statutu Związku (druk R-98).

14.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

15.    Sprawy bieżące:
•    informacja Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków w sprawie oświadczeń majątkowych radnych kadencji 2014-2018, złożonych pod koniec 2014 roku oraz w 2015 roku;
•    informacja Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza, złożonych w 2015r.;
•    pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach znak: BRM.0008.3.2015 z dnia 29.06.2015r. (data wpływu do Urzędu 06.07.2015 r.) dotyczące przekazania uchwały Nr IX/120/2015 w sprawie uczczenia 25. rocznicy samorządu terytorialnego.      

16.    Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl