YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

PUPPowiatowy Urząd Pracy pozyskał dodatkowe środki finansowe dla osób bezrobotnych z przeznaczeniem na działania zmierzające do aktywizacji zawodowej.

W sposób ciągły prowadzony jest nabór wniosków o organizację stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (I)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Grupę docelową projektu stanową osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach, w tym w szczególności osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Osoby bezrobotne wykazujące cechy przedsiębiorcze zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej oraz pracodawcy zamierzający zatrudnić osoby bezrobotne w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą składać wnioski na ww. formy wsparcia.

Osoby bezrobotne do 30 roku życia, planujące podjąć zatrudnienie lub działalność gospodarczą poza miejscem zamieszkania mogą ubiegać się o przyznanie bonu
na zasiedlenie. W dalszym ciągu PUP dysponuje środkami na organizację szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych.

Wszystkie powyższe formy są finansowane w ramach pozyskanych przez Urząd środków z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych z Funduszu Pracy.   

Szczegółowe informacje dostępne są w tut. Urzędzie w pok. nr 1 lub pod nr tel. 32 285 50 38 wew. 134 (dotacje, refundacje), w pok. nr 110 lub pod nr tel. 32 285 50 38 wew. 142/143 (staże, prace interwencyjne) oraz w pok. 114 tel. 32 285 50 38 w.125 (bony na zasiedlenie, bony szkoleniowe).

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl