Sesja Rady Miasta RadzionkówPorządek obrad XXXIV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 października 2021 roku (czwartek – godzina 12:00; sesja w trybie zdalnym).

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu Nr XXXIII/2021 z XXXIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 23 września 2021 roku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/330/2021 z dnia 23  września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2021-2031.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2022 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Sosnowiec na dofinansowanie działalności Izby  Wytrzeźwień w Sosnowcu.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy bieżące.
19. Zamknięcie sesji.

            Przewodniczący Rady
             /-/  mgr inż. Stefan Hajda
 
                                         
                        
                                             

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl