YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

logo OPSOśrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie – Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków informuje, że  będzie realizował ustawę z dnia 05 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. 2022r. poz.1692).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. 

Dodatek węglowyjako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi i wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi 3000 zł i będzie przyznawany jednorazowo.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski można składać również osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzionkowie – Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków. Godziny pracy dostępne na stronie OPS.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski na powyższy dodatek można składać do dnia 30.11.2022 roku, a wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Uwaga!!!

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na którego potrzeby zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

 

Więcej informacji udziela Dział Realizacji Świadczeń i Dodatków pod numerem telefonu: 32 286-65-44 wew. 22/27.

 

WNIOSEK

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl