YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Sesja Rady MiastaPORZĄDEK OBRAD XLV SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 29 WRZEŚNIA 2022 ROKU (czwartek – godzina 12.00)

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pan Dawid Tomczyk i Pan Marian Dziembała).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XLIV/2022 z XLIV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 25 sierpnia 2022 roku.
 6. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2022 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2022-2033.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2022.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/248/2020 Rady Miasta Radzionków z  dnia  10  grudnia  2022 r.  w  sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/244/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 września 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Radzionków.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Zamknięcie sesji.

 

Wiceprzewodnicząca Rady

                                                          

 /-/ mgr Weronika Sitarz

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl