YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

sesjaPorządek obrad LVII  sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek, 25 maja 2023 roku o godzinie 12:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad – radni Pani Weronika Sitarz i Pan Krystian Strzelczyk.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu Nr LVI/2023 z LVI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 27 kwietnia 2023 roku.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2023-2033, druk R-576.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Radzionków na rok 2023, druk R-577.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały  Nr XXII/231/2020  z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Radzionków za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury utworzonych przez gminę za I półrocze, druk R-578.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas  nieoznaczony, druk R-570.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas  nieoznaczony, druk R-571.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, druk R-572.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, druk R-574.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, druk R-575.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Radzionków w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radzionkowie w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem, druk R-579.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników w kadencji 2024-2027, druk R-580.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego  Rady Miasta Radzionków do wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o informacje o kandydatach na ławników kadencji 2024-2027, druk R-581.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, druk R-573.  
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Sprawy bieżące.
21. Zamknięcie sesji.

                                                      Przewodniczący Rady
                                                    /-/ mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl