YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Rozwijające się technologie informatyczne oraz gwałtowny wzrost znaczenia sieci internetowej w życiu publicznym wymusza funkcjonowanie urzędu w sposób bardziej nowoczesny.

Rosnąca oferta operatorów telekomunikacyjnych dla osób korzystających z internetu sprawia, że powoli wzrasta ilość osób korzystających z sieci. Osoby te oprócz korzystania z sieci dla rozrywki chcą mieć możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Internet, często zdarza się jednak, ze urzędy nie dysponują odpowiednim oprogramowaniem i wyposażeniem technicznym.

Wychodząc naprzeciw rozwojowi nowoczesnych technologii urzędy zaczynają wprowadzać platformy realizacji usług drogą elektroniczną. Takim projektem jest „e – Urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miasta Radzionków”.
 

Gmina Radzionków pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego środki w wysokości  678 204,49zł  a całkowity koszt projektu wyniesie 799 486,61zł (wkład własny Gminy Radzionków 121 282,12zł)

Realizacja Projektu przyczyni się do wzrostu oszczędności w Urzędzie Miasta Radzionków. Szacuje się, że już w ciągu 5 lat od ukończenia Inwestycji w Gminie Radzionków odnotuje się:

  • Zmniejszenie ilości papierowych formularzy i ich kopii,
  • Oszczędność kosztów Urzędu i czasu petentów dzięki możliwości odpowiadania na pisma urzędowe od mieszkańców przy użyciu podpisu kwalifikowanego
  • Oszczędność dla petentów, związana z brakiem konieczności kilkakrotnego przyjeżdżania petenta do Urzędu

W wyniku realizacji Projektu uruchomiono dwa portale użytkowe pozwalające na realizację usług elektronicznych. Portal EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta www.radzionkow.eboi.pl jest odpowiedzialny za komunikację z obywatelem oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie świadczenia przez Urząd usług publicznych w formie elektronicznej oraz portal przedstawiający plan zagospodarowania przestrzennego z planem miasta oraz informatorem miejskim pozwalającym odszukać rożnego rodzaju obiekty w Gminie Radzionków – www.mapa.radzionkow.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Loga UE

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl