YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

sesjaPorządek obrad LXIV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 23 listopada 2023 roku w czwartek o godzinie 12:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad – radni Pan Krystian Strzelczyk i Pan Wojciech Tobor.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu Nr LXIII/2023 z LXIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 26 października 2023 roku.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radzionków na lata 2023-2033, druk R-635.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Radzionków na rok 2023, druk R-636.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2024, druk R-630.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2024, druk R-631.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, druk R-633.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, druk R-634
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie poprzez przeniesienie jej siedziby do budynku przy Placu Jana Pawła II 8 w Radzionkowie i likwidację dotychczasowego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. ks. dra Józefa Knosały 16, druk R-632.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Radzionków, druk R-626.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenie petycji złożonej w dniu 9 października 2023 roku, druk R-627.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy bieżące.
17. Zamknięcie sesji.

                                                                Przewodniczący Rady
                                                                mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl