YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Porządek obrad XVI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 30 grudnia 2015 roku, w środę o godzinie 14.00.


1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie kworum.3.    Wyznaczenie sekretarzy obrad. (radni: Pan Wojciech Głogowski i Pan Andrzej Hajda)

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Przyjęcie Protokołu nr XV/2015 z XV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 26 listopada 2015 roku.

6.    Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2015-2025 (druk R-142).

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2015 r. (druk R-143).

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2016-2025 (druk R-122).

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2016 (druk R-121).  

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gminie Radzionków (druk R-138).

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzionków na lata 2015-2020” (druk R-141).     

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radzionków do roku 2020” (druk R-139).   

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk R-135).

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (druk R-137).

16.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti” (druk R-136).

17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Radzionków (druk R-140).  

18.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2016 roku (druk R-134). 

19.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

20.    Sprawy bieżące.

21.    Zamknięcie sesji.
Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl