YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

LEAD: „działania realizowane obecnie to dopiero początek planowanych zmian. /…/ rewitalizacja w pełnym tego słowa znaczeniu wymaga od mieszkańców zaangażowania w różne społeczne inicjatywy, podejmowania i wspierania różnych działań. Rewitalizacja nie jest procesem odgórnym – i nie polega na tym, że za dotknięciem czarodziejskiej różdżki poprawi się komfort życia. Za dotknięciem różdżki środków unijnych mogą się poprawić możliwości – ale to od mieszkańców i osób odwiedzających Radzionków będzie zależało, czy te możliwości wykorzystają dla siebie.”


Obecnie trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków (GPR). To podstawowy dokument o charakterze planistyczno- strategicznym, w którym zostaną zawarte kierunki planowanych zmian. Jest to dokument niezbędny do tego, żeby Miasto mogło ubiegać się o środki finansowe na działania rewitalizacyjne. Tam też będą zapisane konkretne działania, jakie Miasto planuje podjąć i które konkretnie obszary będą objęte rewitalizacją. Obecnie trwa proces konsultacji społecznych – gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców, jak i inne osoby, które w Radzionkowie bywają, do aktywnego uczestnictwa. Każdy może wyrazić swoja opinię i wskazać obszar, część miasta, która powinna zostać objęta rewitalizacją. Już teraz zapraszam na spotkania z mieszkańcami, które będą odbywały się od połowy kwietnia 2016 r., dokładny termin zostanie zamieszczony na stronie Urzędu Miasta Radzionków.

Spotkanie i dyskusja wokół zagadnień ważnych dla lokalnej społeczności to podstawa, żeby w ramach Programu Rewitalizacji zaproponować działania, które będą przydatne mieszkańcom, i które przyczynią się do faktycznego rozwoju miasta. Podczas spotkań będzie możliwość aby wyrażać opinie do proponowanych działań oraz zgłaszać własne propozycje. Zebrane informacje zostaną usystematyzowane i opracowane tak, żeby zaprezentować stanowisko mieszkańców. Ponadto, podsumowanie spotkań konsultacyjnych będzie zawierało rekomendację dla konkretnych działań. Całość zostanie ujęta w dokument – i to jeszcze nie koniec. Opracowany dokument „Gminny Program Rewitalizacji” będzie poddany ocenom różnych instytucji, jak np. Urząd Marszałkowski czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Pozytywne oceny będą oznaczały, że kierunki działań wskazane w programie rewitalizacji mają szansę na realizację przy dofinansowaniu ze środków unijnych.

Aktywny udział mieszkańców i ich zaangażowanie na obecnym etapie prac przyczyni się do trafniejszego zdiagnozowania potrzeb. Jednakże rewitalizacja w pełnym tego słowa znaczeniu wymaga od mieszkańców zaangażowania w różne społeczne inicjatywy, podejmowania i wspierania różnych działań. Rewitalizacja nie jest procesem odgórnym – i nie polega na tym, że za dotknięciem czarodziejskiej różdżki poprawi się komfort życia. Za dotknięciem różdżki środków unijnych mogą się poprawić możliwości – ale to od mieszkańców i osób odwiedzających Radzionków będzie zależało, czy te możliwości wykorzystają dla siebie. Udział w zaplanowanych na kwiecień konsultacjach jest dobrym momentem, by włączyć się w zainicjowany przez władze proces odnowy miasta.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl