YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Porządek obrad XXV Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek, 25 sierpnia 2016 roku o godzinie 14.00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.


5. Przyjęcie Protokołu Nr XXIII/2016 z XXIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 16 czerwca 2016 roku.
6. Przyjęcie Protokołu Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 29 czerwca 2016 roku.
7. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2016 roku.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2016-2025.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu miasta Radzionków oraz materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14. Sprawy bieżące:
informacja Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków w sprawie oświadczeń majątkowych radnych kadencji 2014-2018, złożonych w 2016 roku;
informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach z dnia 08.07.2016r. (data wpływu do Urzędu Miasta: 18.07.2016r.) o sytuacji pożarowej na terenie Miasta Radzionków w I półroczu 2016 roku.
15. Zamknięcie sesji.


 Wiceprzewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl