YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek 24 listopada o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu Nr XXVII/2016 z XXVII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 27 października 2016 roku.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności miasta w zakresie wspierania sportu dziecięcego i młodzieżowego oraz współpracy z klubami sportowymi.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2016-2025.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2017.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2017.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzionków na lata 2015-2020.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gminie Radzionków.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2017 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

18. Sprawy bieżące.

19. Zamknięcie sesji.

 

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl