YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Nowe Ekoarchiwum

Rozgrzej piec do czerwoności

Wbrew pozorom poprawne rozpalenie w piecu wcale nie jest proste. Zadymienie, częste wybuchy (słabsze lub mocniejsze) w samym piecu czy przewodzie kominowym mogą świadczyć o tym, że nieprawidłowo rozpalamy w piecu.

Komin oraz piec, jak wszystkie maszyny pracujące, muszą być utrzymywane w należytej czystości. Szczególnie dotyczy to komina, który powinien być regularnie, przynajmniej cztery razy w roku czyszczony przez kominiarza. W większości przypadków problemy z rozpalaniem biorą się właśnie z powodu niedrożności przewodu kominowego, bądź samego pieca. Podczas procesu spalania wytwarza się sadza, która pozostaje na ściankach komina i pieca, z czasem coraz bardziej zatykając drożność i zmniejszając „ciąg” pieca.

Najważniejszą zasadą rozpalania jest stopniowa kontrola ognia, tak aby rósł w stałym tempie i nie został przygaszony. W piecu musi być widoczny płomień. Brak płomienia świadczy o zbyt niskiej temperaturze, w której nie mogą prawidłowo spalać się palne gazy, co może grozić nie tylko wybuchem, ale również przyśpieszyć proces osadzania się komina i pieca. Niepoprawne rozpalanie w piecu grozi szybszym zużywaniem się pieca, przewodu kominowego, a w skrajnych wypadkach może doprowadzić do wybuchu mogącego zniszczyć komin czy też piec.

Pamiętaj:

 1. Kupuj lepszy węgiel. Starczy na dłużej.
 2. Nie pal śmieci.
 3. Grzej długo, ale słabo. A nie mocno i krótko.
 4. Naucz się właściwie obsługiwać swój piec.
 5. Nie żałuj piecowi powietrza.
 6. Czyść komin i wnętrze pieca.

PONE 2007 - 2008

W gminie Radzionków w latach 2007-2008 realizowano uchwalony przez Radę Miasta w październiku 2007 r. Program Ograniczenia Niskiej Emisji w budynkach jednorodzinnych. Jako Operatora odpowiedzialnego za koordynację Programu i obsługę jego uczestników wyznaczono Agencję Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. z Krupskiego Młyna.

Cel Programu

Zasadniczym celem przyjętym w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) były działania mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego przed tzw. „niską emisją”, czyli emitowaniem gazów i pyłów ze starych, nieekologicznych i nieekonomicznych pieców węglowych centralnego ogrzewania zainstalowanych w budynkach mieszkalnych.

Wysokość dofinansowania

Dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, istniała możliwość uzyskania pomocy finansowej formie dotacji przy zakupie i instalacji nowego ekologicznego kotła centralnego ogrzewania: 50% kosztów zakupu i instalacji nowego kotła, jednak nie więcej niż 6 000,00 zł oraz zakup i montaż układu solarnego: 50% kosztów zakupu montażu układu solarnego, jednak nie więcej niż 7 500,00 zł.

Efekty rzeczowe i ekologiczne

W ramach realizacji Programu zlikwidowano 52 kotły nieekologiczne opalane paliwem stałym. W ich miejsce zamontowano 52 kotły nowej generacji w tym zainstalowano:

 • 41 ekologicznych kotłów węglowych nowej generacji,
 • 11 kotłów gazowych,
 • 22 układy solarne.

Poprzez wyżej wymieniony zakres rzeczowy zminimalizowane zanieczyszczenie powietrza oraz uzyskano poprawę środowiska lokalnego o następujący efekt ekologiczny:

 • pył - 14.208 kg/a,
 • SO2 - 5.347 kg/a,
 • NOx - 217 kg/a,
 • CO - 9.447 kg/a,
 • CO2 - 430.693 kg/a,
 • b-a-p - 3 kg/a.

Podsumowanie PONE 2007

Koszt realizacji zadania

Całkowity koszt realizacji zadania 2007-2008 wyniósł: 989.548,15 zł, z czego 472.437,03 zł, to otrzymana pożyczka WFOŚiGW w Katowicach. Udział własny mieszkańców to kwota 517.111,12 zł. Pieniądze na realizację Programu gmina Radzionków otrzymała ze środków pochodzących z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Odpowiedzialność

Mieszkańcy, którzy skorzystali z Programu ONE i otrzymali dotację do wymiany kotła grzewczego i zamontowali układ solarny, przez 5 lat nie mogli instalować drugiego źródła ciepła, ani też wymieniać kotła na inny, aniżeli dopuszczony przez Operatora.

Pragniemy serdecznie podziękować Urzędowi Miasta Radzionków, a szczególnie Referatowi Ochrony Środowiska za miłą i owocną współpracę oraz wszystkim Inwestorom oraz Wykonawcom uczestniczącym w tym Programie.

ARL AGROTUR S.A.

mgr inż. Łukasz Bystrzanowski Operator PONE

 

statuetki tauron eko gmina Żródło http://biznes.tauron-pe.pl

Nasze miasto zostało laureatem w rankingu TAURON EKO Gmina 2012.

Radzionków zdobył aż dwa prestiżowe tytuły: „Lidera Polski” i „Lidera województwa śląskiego w zakresie działań proekologicznych dla gminy”. Nagrodą dla gminy jest bezpłatny audyt energetyczny dla wskazanego obiektu w mieście. Rozdanie statuetek najlepszym gminom odbyło się 30 maja podczas gali III Ogólnopolskiego Kongresu Regionów w Świdnicy.

Liderzy województw wyłonieni zostali na podstawie rankingu przeprowadzonego na przełomie 2011 i 2012 roku. Do prawie trzech tysięcy gmin i powiatów rozesłano wówczas zapytania o działalność proekologiczną. Z uzyskanych informacji powstał wspomniany ranking, na czele którego uplasował się właśnie Radzionków.

Tutaj można zapoznać się z raportem prezentującym wyniki badania "Tauron Eko Gmina".

zdjecie z wręczenia nagrody Żródło http://biznes.tauron-pe.pl

Zosia Samosia

Dziwne, że jak się ma domowe problemy z prądem, czy gazem to wszyscy wiedzą kogo trzeba zapytać o doradę lub poprosić o pomoc, a gdy chodzi o palenie w piecu węglowym to większość się na tym zna i już.

A sprawa jest poważna, szczególnie dla sąsiadów, bo dym z komina odprowadzającego spaliny z niewłaściwie użytkowanego lub dobranego pieca zawsze leci do okien któregoś z sąsiadów. Sprawa jest możliwa do załatwienia bo przecież nie wszystkie kominy kopcą bez przerwy, niektóre tylko przy rozpalaniu pieca. Wielu jest jednak takich użytkowników kotłów, których nie obchodzi jaki dym i ile go wydostaje się z ich kominów.

Jak już ktoś nie chce szukać pomocy fachowców to przynajmniej niech obserwuje swój komin i popracuje nad sposobem palenia. Zmiana przyzwyczajeń i mentalności ludzi nie jest łatwa, ale trzeba się starać, wspólnie i każdy z osobna. Można popytać tych sąsiadów, którym się zbytnio z kominów nie kopci, jak to robią, albo poszperać w Internecie (np. www.info-ogrzewanie.pl), czy zainteresować się programami ograniczania niskiej emisji, jednak przede wszystkim trzeba coś z tym zrobić. Należy pamiętać, że kotłownia domowa to: piec, komin i opał, nad tymi czynnikami użytkownik musi umieć zapanować. Popularny błąd w paleniu to: rozpalić, zarzucić ogień węglem i zamknąć dół aby za szybko się nie wypaliło. Skutek - tli się bez powietrza, dym i smród przez parę godzin, a sąsiedzi ...czerwoni ze złości. O sadzy lepiej nie wspominać, szczególnie tej powstałej podczas palenia odpadów.

Źle dla sąsiadów, ale i dla kominów...

Zauważmy, że związki chemiczne powstające podczas spalania odpadów z tworzyw sztucznych w paleniskach domowych mają bardzo niekorzystny wpływ na stan kominów. Powstająca w nich tak zwana mokra sadza działa niszcząco na ścianki przewodów kominowych, zatyka te przewody, co może grozić zaczadzeniem. Sadza taka jest bardzo trudna do usunięcia. Najgorszemu wrogowi nie należy życzyć zapalenia się sadzy w kominie, która odłożyła się tam z powodu niewłaściwego spalania, a z uwagi na powstające coraz nowsze rodzaje tworzyw sztucznych trudno mówić, że „zawsze tak robiłem i nic się nie stało”.

Mówiąc wprost, palenie odpadów to przejaw skrajnej ignorancji w odniesieniu do sąsiadów. Dowodem na bardzo szkodliwe działanie substancji powstających przy spalaniu tworzyw są śmiertelne zatrucia i groźne choroby ofiar pożarów i strażaków z oddziałów ratowniczych. Praktycznie wszystkie związki jakie w takim momencie ulatują w powietrze, są rakotwórcze. Gdy ktoś zauważy niebieskawy dym wydobywający się z sąsiedniego komina (co niestety nocą jest w zasadzie niemożliwe) może być niemal pewny, że w tym domu spala się odpady. Może poprosić o interwencję Strażników Miejskich, którzy z kolei mogą pouczyć lub nałożyć mandat. Dla najbardziej zagorzałych palaczy śmieci sprawa może skończyć się w Sądzie Grodzkim, który może nałożyć grzywnę do 5000 zł. Może, ale nie musi bo mamy przepisy jakie mamy.

Miejmy odwagę upomnieć sąsiada.

(...) Trzeba zatem uświadomić sobie, że istnieje ciężki grzech przeciwko środowisku naturalnemu obciążający nasze sumienia, rodzący poważną odpowiedzialność przed Bogiem-Stwórcą" - Fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Zamościu 12 VI 1999 r.

E.T.

"Przepraszam za wyrażenie, smród!"

Co mnie najbardziej denerwuje zimą w naszym miasteczku? Zdecydowanie wszechobecny, przepraszam za wyrażenie, smród!

Taki, że nie można okna w mieszkaniu otworzyć; że przechodząc z autobusu do domu oddychanie sprawia trudności... Nie trzeba być uczonym, aby stwierdzić, iż zadymione powietrze, którym oddychamy, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Drapanie w gardle czy łzawienie oczu to dobrze znane nam objawy podrażnień wywołanych kontaktem z dymem. Niestety takie dolegliwości to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Grzać jednak trzeba, wszakże sama nazwa ogniska domowego nakazuje, by było w nim ciepło.

Nie bądźmy trucicielami...

Najbardziej szkodliwe substancje, które wypuszczamy przez kominy, nie pochodzą ze spalania samego węgla, ale śmieci, które, nie wiedzieć czemu, wrzucamy do pieca. Nie twierdzę, że robią to wszyscy, bo zapewne tak nie jest; nie mniej jednak warto wiedzieć, jaką szkodę wyrządzają nam wszystkim ci, którzy dopuszczają się tego procederu.

Co tak naprawdę dzieję się podczas spalania czegokolwiek?

Otóż spalanie to reakcja chemiczna, w czasie której skomplikowane związki chemiczne ulegają rozpadowi na mniejsze cząsteczki, te zaś łączą się z tlenem i przedostają do atmosfery. Reakcji takiej towarzyszy wydzielenie energii w postaci ciepła. Już samo spalanie węgla kamiennego prowadzi do wydzielania się gazów takich jak tlenek i dwutlenek węgla czy też pyłów. Jednak większe niebezpieczeństwo ukryte jest w produktach spalania śmieci. Dziś to, co wrzucamy do koszów, to zazwyczaj tworzywa sztuczne, produkty syntetyczne i półsyntetyczne. Skomplikowane substancje zawarte w odpadkach same w sobie nie są szkodliwe dla człowieka, jednak ich spalanie, doprowadza często do wytworzenia prawdziwych trucizn. Przykłady można mnożyć: dwutlenek siarki i tlenki azotu powodują choroby dróg oddechowych i alergie, a benzopiren, dioksyny i furany uszkadzając różne narządy wewnętrzne, maja silne działanie rakotwórcze. Najczęściej choroby te ujawniają się dopiero po kilku lub kilkunastu latach przyjmowania niewielkich dawek takich chemikaliów...

Oddychać musimy, to oczywiste, tylko czy musimy skazywać siebie na wdychanie zabójczych trucizn? Czy nie zależy nam na zdrowiu naszym i naszych najbliższych? Myślę, że bardzo zależy. Powstrzymajmy się od bezsensownego spalania śmieci.

Michał Gwóźdź

 

Jest jak było

Kominy dalej kopcą bo zrobiło się chłodniej. Odnoszę wrażenie, że wielu tylko czekało by móc sobie wreszcie zapalić w piecu, oczywiście… czym popadnie.

Czytaj więcej...

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl