YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Nowe Ekoarchiwum

nie trujWszyscy o tym wiedzą, ale nie wszyscy się tym przejmują.

Dlatego pisanie o fatalnym wpływie zanieczyszczenia powietrza na nasze zdrowie mija się z celem...

Skoro wszyscy już wiedzą, to nikt nie będzie kolejny raz czytał o tym samym, a wypisywanie skutków oddychania mieszaniną tlenków siarki, dioksyn, pyłu zawieszonego i benzopirenu nie przekona ignorantów do zmiany swoich nawyków związanych z paleniem czegokolwiek. W takim razie będzie tylko refleksja... i pomysł.

Radzionków to miasto ludzi z pasją.

Wielu z nas ma swoje hobby, ulubione zajęcia czy interesujące sposoby spędzania wolnego czasu. Czy jednak wszyscy hobbyści to pasjonaci w swojej dziedzinie? Co wyróżnia pasjonata? Myślę, że pasjonat to człowiek bezkompromisowy, który dla swojej pasji jest skłonny zrobić bardzo wiele. Pasjonat w swojej hierarchii wartości swoje zainteresowania stawia na wysokim miejscu. Wreszcie pasjonat zaraża swoimi pomysłami innych ludzi.

kominy

A gdyby tak pasją mieszkańców Radzionkowa stało się czyste powietrze?

A jeśli tak (bo dlaczego nie?), to na czym ta pasja miałaby polegać? Wszak to dosyć awangardowa pasja. Moje propozycje dla adeptów pasji czystego powietrza są następujące:

 • Zastanowić się nad posiadanym urządzeniem grzewczym (kotłem, piecem) – czy jest to urządzenie nowoczesne i ekologiczne, jaka jest jego sprawność, czy posiada elementy umożliwiające regulowanie procesu spalania bądź ułatwiające jego obsługę?
 • Przemyśleć sposób palenia w kotle bądź piecu – zastanowić się nad stosowanym paliwem zasadniczym i współspalanymi dodatkami, pomysleć nad procesem rozpalania i prowadzenia spalania, nad ilością czasu i pracy jaką wkładamy w ogrzewanie naszych domów i mieszkań.
 • Dokonać analizy zapotrzebowania na ciepło – ile ciepła "zużywa" budynek, który ogrzewam, czy posiada on jakiekolwiek elementy izolacyjne, czy może da się przeprowadzić termomodernizacje całego lub części obiektu (dach, stropy, ściany, stolarka), jak funkcjonuje wentylacja budynku, jakie sa preferencje termiczne moje i mojej rodziny?
 • Poszerzyć swoją wiedzę na temat ogrzewania – poczytać w internecie bądź prasie o ogrzewnictwie, paliwach, emisyjności, energochłonności, niskiej emisji, wpływie jakości środowiska na zdrowie i jakość naszego życia.
 • Zastosować posiadaną wiedzę – spróbować wdrożyć wymyślone przez siebie lub zaproponowane przez innych rozwiązania usprawniające proces spalania, ograniczające emisję i zapotrzebowanie na energię, zmniejszające nakład pracy na ogrzanie budynku.
 • Podzielić się swoimi doświadczeniami – porozmawiać na temat problemów związanych z ogrzewaniem i mozliwych sposóbów ich rozwiązania z tatą, szwagrem, kolegą czy sąsiadem.

Może powyższe propozycje są banalne, a pasja czystego powietrza niezbyt interesujaca, nie mniej jednak życzyłbym sobie i swojemu miastu, aby znalazłyby się w nim osoby, które zmieniając siebie i swoje postawy, zarażą pasją czystego powietrza rodzinę, znajomych czy sąsiadów, w szczególności tych, którzy zupełnie obojętnie zatruwają wszystko wokół rakotwórczymi i alergennymi truciznami. Niech do licznych pasji mieszkańców Radzionkowa dołączy pasja czystego powietrza!

Michał Gwóźdź

czyste powietrzeWszyscy o tym wiedzą, ale nie wszyscy się tym przejmują.

Dlatego pisanie o fatalnym wpływie zanieczyszczenia powietrza na nasze zdrowie mija się z celem...

Skoro wszyscy już wiedzą, to nikt nie będzie kolejny raz czytał o tym samym, a wypisywanie skutków oddychania mieszaniną tlenków siarki, dioksyn, pyłu zawieszonego i benzopirenu nie przekona ignorantów do zmiany swoich nawyków związanych z paleniem czegokolwiek. W takim razie będzie tylko refleksja... i pomysł.

Czytaj więcej...

logo wfoś podłużne

"Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność Gminy Radzionków"

Projekt o wartości 23.544,00 zł został zrealizowany w roku 2017 przy wsparciu finansowym NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach.

 

"Produkcja filmu pn.: Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie"

Zadanie o wartości 15 000,00 PLN realizowane w 2016 r. przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

"Modernizacja źródeł ciepła budynków mieszkalnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków - KAWKA"

Projekt o wartości 599.823,34 PLN realizowany w latach 2015-2016 dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

”Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej w Gminie Radzionków”

Projekt o wartości 246.670,96 PLN został zrealizowany w latach 2014-2015 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach. W ramach zadania GPSZOK został wyposażony w:

 • 130 nowych pojemników,
 • 17 kontenerów i 14 beczek na odpady,
 • 2 wagi do ewidencji zebranych odpadów,
 • kontener socjalny wraz ze stróżówką.

„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzionków”

Zadanie o wartości 17.700,00 PLN zostało zrealizowane w latach 2015–2016 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

"Radzionków miasto ludzi EKO..."

Projekt o wartości 4.500,00 PLN został zrealizowany w roku 2014 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

"Przebudowa sieci wod-kan w ulicy Adamieckiego i ulicy Wspólnej w Radzionkowie"

Zadanie o wartości 3.081.101,35 PLN zostało zrealizowane w latach 2010-2011 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

"Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków"

Projekt o wartości 989.548,15 PLN został zrealizowany w latach 2007-2008 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

 

PGN

Na ostatniej sesji Rady Miasta Radzionków w 2015 roku, radni podjęli Uchwałę Nr XVI/134/2015 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzionków na lata 2015-2020". Tym samym w naszym mieście zaczął funkcjonować dokument strategiczny zawierający cele i zadania, których realizacja przysłuży się do m.in. poprawy efektywości energetycznej gospodarki, ograniczenia emisji zanieczyszeń do atmosfery, zwiększenia ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz do poprawy jakości powietrza.

Przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwala również pozyskać dofinansowania do inwestycji w tych obszarach, gdzie kładzie się nacisk na zmniejszenie energochłonności i emisyjności zanieczyszeń – są to m.in. inwestycje w rozwój zrównoważonego transportu, poprawę jakości usług komunalnych takich jak oświetlenie czy gospodarowanie odpadami oraz programy ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń. Sam dokument zawiera dane o wielkości obecnej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz jest jednym z narzędzi monitoringu zmian tych emisji w przyszłości, pokazując skuteczność podejmowanych działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w Radzionkowie.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dostępny jest m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków (Menu przedmiotowe/Programy i Strategie). Z jego treścią można się zapoznać również w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Radzionków, przy ul. Kużaja 17, w pokoju na I piętrze.

logo WFOS

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Lublińcu przypomina i informuje, iż nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą za sobą niezwykle duże zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy.

Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin(obowiązuje od 01.01.2014roku) jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, co w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Stosując środki ochrony roślin należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonywania zabiegów, a w szczególności na:

 • stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • dobieranie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
 • niestosowanie preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty lub pokrytych spadzią;
 • wykonywane zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających;
 • przestrzeganie okresów prewencji.

Kto stosuje środki ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska podlega karze grzywny (ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 roku Dz. U. poz. 455) Opryskanie pszczół cieczą robocza powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki.

Kierownik Oddziału Dorota Jelonek

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl